Сегодня: 17 января, 2009, суббота, 17:53
Первая страница Карта сайта Контакты

Народная оппозиция - Блок Наталии Витренко

Лидер
Блок
Программа
Избирательный список
Календарь выборов
Пресс-служба


Рассылка Архив Форум
Новости БлокаСМИ о БлокеФоторепортажСюжетыАрхив

Ссылки


Прогрессивная социалистическая партия Украины
Газета "Досвітні огні"
Православие и политика - Единое Отечество
УГОДА
про утворення виборчого Блоку політичних партій Блок Наталії Вітренко
"Народна опозиція"
на виборах народних депутатів України 26 березня 2006 року

4 грудня 2005 р.
м.Київ


Відповідно до частини другої, третьої та четвертої статті 56 Закону України "Про вибори народних депутатів України" політичні партії на підставі рішень:
- V з’їзду Партії "Русько-Український Союз" (РУСЬ) від 2 грудня 2005 р.;
- XVI (позачергового) з’їзду Прогресивної соціалістичної партії України від 4 грудня 2005 р.;
В особі Голови Прогресивної соціалістичної партії України Н.М.Вітренко, заступника Голови Прогресивної соціалістичної партії України В.Р.Марченка, уповноважених на підписання цієї угоди від Прогресивної соціалістичної партії України та Партії "Русько-Український Союз" (РУСЬ)І.П.Симоненка, члена Політради Ю.С.Ходацького, уповноважених на підписання цієї угоди від Партії "Русько-Український Союз" (РУСЬ), укладають угоду про утворення виборчого Блоку політичних партій на вибори народних депутатів України 26 березня 2006 року та визначають:

1.Повна назва виборчого блоку: Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" Прогресивної соціалістичної партії України та партії "Русько-Український Союз" (РУСЬ).

2.Скорочена назва виборчого блоку політичних партій: Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція".


3.Керівні органи виборчого блоку політичних партій та умови їх функціонування

3.1.Керівними органами Блоку є:
- Міжпартійний з’їзд Учасників виборчого блоку
- Виконавчий комітет виборчого блоку.
3.2.До компетенції З’їзду належить:
- визначення основних напрямків діяльності;
- затвердження передвиборної програми блоку;
- затвердження планів діяльності блоку та звітів про їх виконання;
- вибори відкликання членів Виборчого комітету;
- затвердження виборчого списку кандидатів у депутати;
- виключення кандидата з виборчого списку кандидатів у депутати;
- порядок розподілу невикористаних грошових коштів виборчого фонду;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів;
- встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків;
- прийняття рішень про припинення діяльності виборчого блоку.
3.3.Виконавчий комітет створюється в складі 6 (шести) чоловік, по три від кожного учасника.

На першому засідання Виконавчий комітет обирає Голову Виконавчого комітету.

3.4.Виконавчий комітет організовує роботу Блоку в період між З’їздами.

3.5.До компетенції Виконавчого комітету належить:
- підготовка та затвердження порядку денного З’їздами;
- підготовка проектів рішень З’їздів;
- скликання З’їздів;
- затвердження кошторису витрат з виборчого фонду Блоку та внесення змін до нього;
- укладання угод від імені Блоку;
- виключення кандидата з виборчого списку кандидатів у депутати;
- розгляд заяв кандидатів та народних депутатів;
- розгляд скарг на дії народних депутатів, що входять до фракції виборчого Блоку.
3.6.Рішення Виконавчий комітет приймає на засіданнях і оформляється протоколом за підписами всіх присутніх на засіданні членів Виконавчого комітету.

3.7.Засідання скликаються на вимогу Учасника виборчого Блоку або члена Виконавчого комітету і правомочні, якщо на них присутні не менше чотирьох з шести членів Виконавчого комітету.

Головує на засіданнях Голова Виконавчого комітету, а в разі його відсутності - інший член Виконавчого комітету.

3.8.Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.Норми представництва від політичних партій, що входять до виборчого Блоку політичних партій на міжпартійний з’їзд щодо висування кандидатів у народні депутати України.

4.1.Чисельність делегатів міжпартійного З’їзду Учасників виборчого Блоку у відповідності до рішень партії складає триста п’ятдесят делегатів.

З’їзд є повноважним, якщо в ньому взяли участь не менше як двісті делегатів, при тому, що в з’їзді взяли участь не менше як по 50% делегатів, обраних від кожної партії.

4.2.Учасники виборчого блоку висувають наступну кількість делегатів:
Прогресивна соціалістична партія України -  двісті осіб;
Партія "Русько-Український Союз" (РУСЬ) -  сто п’ятдесят осіб.
5.Делегування представників від політичних партій, що входять до виборчого Блоку політичних партій, на міжпартійний З’їзд щодо висування кандидатів у народні депутати відбувається шляхом затвердження делегатів на партійних з’їздах учасників Блоку.

6.Мі партійний з’їзд щодо висування кандидатів у народні депутати України проводиться у такому порядку:

6.1.Про час і місце проведення міжпартійного з’їзду з метою висунення кандидатів у депутати керівники партій, що входять до Блоку повідомляють у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення зборів. На такому з’їзді, за дорученням голови Центральної виборчої комісії, має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії.

6.2.Про час і місце проведення з’їзду з метою висунення кандидатів у депутати засоби масової інформації повідомляються не пізніше ніж за три дні до дня проведення зборів.

Порядок акредитації представників засобів масової інформації визначається організаторами заходу.

6.3.Рішення з’їзду оформляється протоколом між партійного з’їзду, де обов’язково зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім’я, по батькові число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи, місце проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати. Протокол підписується головуючим на З’їзді, виборчий список кандидатів у депутати -  керівниками партій, що входять до Блоку. Вказані документи скріплюються печаткою партії, що входять до Блоку.

7.Рішення міжпартійного з’їзду (зборів, конференцій) приймаються у такому порядку:

7.1 Голосування проводиться простим підняттям рук по принципу один голос делегат-один голос.

7.2. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість делегатів кожного Учасника.

8.Висування кандидатів у народні депутати України виборчим блоком здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією та на умовах:
- заяви про внесення в список кандидатів у депутати, підписаної керівниками партій, що входять до блоку та скріпленої печатками партій, що входять до блоку;
- витягів з протоколів з’їздів партій про утворення виборчого блоку, засвідчених підписами керівників партій, що входять до блоку, та скріплених печатками цих партій;
- списку кандидатів у депутати від партії;
- заяв осіб, включених до списку партій, про згоду балотуватися кандидатом у народні депутати від цього блоку із зобов’язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та Законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв’язку з участю у виборах, а також зобов’язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом;
- автобіографія осіб, включених до списку партії, обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов’язково повинні містити: прізвище, ім’я, по- батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім’ї, місце проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості;
- декларації про майно та доходи кожного кандидата у депутати за рік, що передує рокові оголошення початку виборчого процесу.
9.Норми представництва кандидатів у народні депутати України до виборчого списку від політичних партій, що входять до виборчого блоку політичних партій:

Загальна кількість кандидатів від блоку -  чотириста п’ятдесят кандидатів.

При цьому учасники блоку погоджуються на наступний розподіл та закріплення за ними номерів в виборчому списку блоку.

Місця з першого по тридцять восьме включно розподіляються наступним чином:
Прогресивна соціалістична партія України -  з першого по тринадцяте місце включно, з сімнадцятого по дев’ятнадцяте місце включно та з тридцять третього по тридцять п’яте місце включно, номерів виборчого списку;
Партія "Русько-Український Союз" (РУСЬ) з чотирнадцятого по шістнадцяте місце включно, з двадцятого по тридцять друге місце включно, та з тридцять шостого по тридцять восьме місце включно, номерів виборчого списку;
- Місця з тридцять дев’ятого по трьохсоте включно розподіляються між партіями за принципом 50:50;
- Місця з трьохсот першого по чотириста п’ятдесяте включно, є квотою Прогресивної соціалістичної партії України.
10.Рішення про виключення особи з виборчого списку кандидатів у народні депутати України від виборчого блоку.

10.1 Підстави виключення особи з виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку):
-  звернення кандидата в депутати в будь- який час після його реєстрації із письмовою заявою про відмову балотуватися;
-  звернення партії не пізніше як за 30 днів до дня виборів про скасування рішення щодо включення кандидата у депутати до списку кандидатів від партії відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії;
-  виникнення підстав, передбачених у частині шостій статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України";
-  припинення громадянства України кандидата у депутати;
-  вибуття кандидата у депутати на проживання за межі України;
-  визнання кандидата у депутати недієздатним;
-  набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
-  включення кандидата у депутати до кількох виборчих списків партій (блоків) за наявності письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій (блоків);
-  виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути кандидатом.
10.2. Рішення про виключення особи з виборчого списку кандидатів у депутати від виборчого блоку і виключення депутата з фракції за поданням Виконавчого комітету виборчого блоку приймає міжпартійний з’їзд.

10.3. Взамін виключеного кандидата на його місце зараховується кандидат від того ж Учасника.

11.Грошова застава виборчого блоку становить дві тисячі мінімальних розмірів заробітної плати і вноситься Прогресивною соціалістичною партією України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії.

12.Повноваження виборчого блоку Прогресивної соціалістичної партії України та Партії "Русько-Український Союз" (РУСЬ) поширюються на вибори чергових виборів депутатів місцевих рад п’ятого скликання та сілких, селищних, міських голів у 2006 році на території України, які відбудуться 26 березня 2006 року.

13.Політичні партії -  Прогресивна соціалістична партія України та Партія "Русько-Український Союз" (РУСЬ) відповідають вимогам частини другої статті 10 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

14.Угода підписана в п’яти примірниках. По два для кожної партії та один для Центральної виборчої комісії.

Голова Прогресивної соціалістичної партії України

Н.М.Вітренко
Заступник Голови Прогресивної соціалістичної партії України

В.Р.Марченко
Голова Партії "Русько-Український Союз" (РУСЬ)

І.П.Симоненко
Уповноважений на підпис
від Партії "Русько-Український Союз" (РУСЬ)

Ю.С.Ходацький

04 грудня 2005 рокуУхвала Вищого Адміністративного Суду України

"Заборонити Центральній виборчій комісії вчиняти будь-які дії по офіційному оприлюдненню результатів виборів народних депутатів України, які відбулися 26 березня 2006 року та встановлені протоколом Центральної виборчої комісії 10 квітня 2006 року, до вирішення справи. Заборонити редакціям газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр" публікувати офіційне оприлюднення Центральної виборчої комісії результатів виборів народних депутатів України, які відбулися 26 березня 2006 року та встановлені протоколом Центральної виборчої комісії 10 квітня 2006 року, до вирішення справи."

К вопросу о пересчёте и уточнении голосов избирателей

В случае выявления в протоколе участковой комиссии про подсчёт голосов избирателей на избирательном участке исправлений, ошибок, неточностей, окружная избирательная комиссия своим решением может обязать участковую комиссию внести изменения к установленным результатам голосования избирателей на избирательном участков соответствии к требованиям закона (ч.7 ст.89 закона), про что отмечается в протоколе окружной избирательной комиссии.


СМИ о Блоке

23.09.2006, 12:00 // "Комсомольская правда в Украине", Беседка "КП"

20.04.2006, 13:02 // From-ua.com

15.04.2006, 22:15 // From-ua.com

15.04.2006, 08:20 // From-ua.com

10.04.2006, 13:15 // Единое Отечество


Народная оппозиция - Блок Наталии Витренко
Copyright © 2005-2006, Блок Наталии Витренко "Народная оппозиция"
При полном или частичном использовании информации, размещённой на веб-сайте, ссылка на источник информации обязательна. Все представленные на веб-сайте Блока Наталии Витренко оперативные данные и документация носят информационный характер и не могут быть использованы как официальные документы.